سلام
سورس نصب کردم ولی لیست سرور ها نمیاد و وقتی میخوای آپی اد کنی اد نمیشه؟؟؟؟